NAV Navigation
shell php java typescript python kotlin go

Wstep

Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla obecnych oraz przyszłych Partnerów Simpay. Przed wdrożeniem, niezbędne jest wcześniejsze zdefiniowanie usługi w Panelu Partnera oraz oczekiwanie na jej aktywacje bezpośrednio u operatorów.

Inne języki

Język Odnośnik
Polski https://docs.simpay.pl/pl/shell/#wstep
English https://docs.simpay.pl/en/shell/#wstep

Gotowe biblioteki

Język Odnośnik
PHP https://github.com/SimPaypl/SimPay-API-php
Java https://github.com/SimPaypl/SimPay-API-java
TypeScript https://github.com/SimPaypl/SimPay-API-TypeScript
Python https://github.com/SimPaypl/SimPay-API-Python
Kotlin https://github.com/SimPaypl/SimPay-API-Kotlin
Go https://github.com/SimPaypl/SimPay-API-go

Paginacja

Obiekt paginacji

"pagination": {
  "total": 1,
  "count": 1,
  "per_page": 15,
  "current_page": 1,
  "total_pages": 1,
  "links": {
    "next_page": null,
    "prev_page": null
  }
}

Jeżeli w danym Requescie dostępna jest paginacja istnieje możliwość użycia poniższych Parametrów URL

Parametry URL

Nazwa Typ Opis
page Int Strona
limit Int Limit wyników. domyślnie: 15, maksymalnie: 99

Opis obiektu

Nazwa Typ Opis
total Int Liczba wszystkich rekordów w obiekcie
count Int Liczba rekordów na aktualnej stronie
prevPage Int Ilość rekordów maksymalnie na stronie
currentPage Int Aktualna strona
total Int Ilość wszystkich stron
links.nextPage String/null URL następnej strony lub jeżeli nie istnieje null
links.prevPage String/null URL poprzedniej strony lub jeżeli nie istnieje null

SMS

val simpay = Simpay("0b4dca15", "3eea38f407073ff0abff956b57d71783")
val sms = simpay.sms

Simpay(apikey: String, apiPassword: String, hashingKey: String = "") → SimPay

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
apiKey String Tak Klucz API z panelu klienta
apiPassword String Tak Hasło API z panelu Klienta

simpay.sms → sms

Dostepne metody w obiekcie sms

Nazwa Opis
getServiceList Pobieranie listy usług
getServiceDetails Pobieranie informacji o usłudze
getTransactions Pobieranie listy transakcji
getTransactionDetails Pobieranie informacji o transakcji
getServiceNumbers Pobieranie dostępnych numerów dla usługi
getServiceNumbersDetails Pobieranie informacji o pojedyńcznym numerze usługi
getNumbers Pobieranie dostępnych numerów
getNumberDetails Pobieranie informacji o numerze
verifyCode Weryfikacja poprawności kodu

Pobieranie listy usług

sms.getServiceList()

Przykładowa odpowiedź

PaginatedResponse(success=true, data=[SmsServiceDTO(id=1, type=ONE_TIME_CODE, status=REJECTED, name=TEST, prefix=SIM, suffix=TEST, adult=false, createdAt=2021-05-21T10:28:04)], pagination=Pagination(total=1, count=1, nextPage=null, totalPages=1, currentPage=1, prevPage=null, links=Links(nextPage=null, prevPage=null)), errors=null)

getServiceList(page: Int, limit: Int) → PaginatedResponse<Set<SmsServiceDTO>>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
page Int Nie Numer strony
limit Int Nie Limit obiektów na strone

Opis obiektu

Nazwa Typ Opis
id Int Id usługi
type SmsServiceType Typ usługi
status ServiceStatus Status usługi. service_active - oznacza status aktywny
name String Nazwa usługi
prefix String Prefix treści SMS
suffix String Suffix treści SMS
adult Boolean Czy usługa jest 18+
createdAt LocalDateTime Data utworzenia usługi w formacie: ISO 8601

Pobieranie informacji o usłudze

sms.getServiceDetails(1676)

Przykładowa odpowiedź

Response(success=true, data=SmsServiceDetailsDTO(type=ONE_TIME_CODE, id=1, status=REJECTED, name=TEST, prefix=SIM, suffix=TEST, adult=false, numbers=[7055, 7136, 7255, 7355, 7455, 7555, 7636, 77464, 78464, 7936, 91055, 91155, 91455, 91664, 91955, 92055, 92555], createdAt=2021-02-16T21:00:30), errors=null)

getServiceDetails(serviceId: Int) → Response<SmsServiceDetailsDTO>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
serviceId Int Tak Id usługi

Opis obiektu

Nazwa Typ Opis
id Int Id Usługi
type SmsServiceType Typ usługi
status ServiceStatus Status usługi. service_active - oznacza status aktywny
name String Nazwa usługi
prefix String Prefix treści SMS
suffix String Suffix treści SMS
description String Opis usługi
adult Boolean Czy usługa jest 18+
numbers List Lista numerów SMS dostępnych w usłudze
createdAt LocalDateTime Data utworzenia usługi w formacie: ISO 8601

Pobieranie listy transakcji

sms.getTransactions(1676)

Przykładowa odpowiedź

PaginatedResponse(success=true, data=[SmsTransactionDTO(id=1, from=48123123123, code=ABCDEF, used=false, sendAt=1970-01-01T00:00), SmsTransactionDTO(id=2, from=48123123123, code=ABCDEF, used=false, sendAt=1970-01-01T00:00), SmsTransactionDTO(id=3, from=48123123123, code=ABCDEF, used=false, sendAt=1970-01-01T00:00)], pagination=Pagination(total=3, count=3, nextPage=null, totalPages=1, currentPage=1, prevPage=null, links=Links(nextPage=null, prevPage=null)), errors=null)

getTransactions(serviceId: Int, page: Int, limit: Int) → PaginatedResponse<Set<SmsTransactionDTO>>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
serviceId Int Tak Id usługi
page Int Nie Strona
limit Int Nie Limit obiektów na strone

Opis obiektu

Nazwa Typ Opis
id Int Id transakcji
from Int Numer, z którego został wysłany SMS
code String Kod zwrotny SMS
used Boolean Czy kod został wykorzystany
sendAt LocalDateTime Data wysłania SMSa w formacie: ISO 8601

Pobieranie informacji o transakcji

sms.getTransactionDetails(1676, 2203305)

Przykładowa odpowiedź

Response(success=true, data=SmsTransactionDetailsDTO(id=1, from=48123123123, code=ABCDEF, used=false, sendNumber=7636, value=6, sendAt=1970-01-01T00:00), errors=null)

getTransactionDetails(serviceId: Int, transactionId: Int) → Response<SmsTransactionDetailsDTO>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
serviceId Int Tak Id usługi
transactionId Int Tak Id transakcji

Opis odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
id Int Id transakcji
from Int Numer, z którego został wysłany SMS
code String Kod zwrotny SMS
used bolean Czy kod został wykorzystany
sendNumber Int Numer na jaki został wysłany SMS
value Double Koszt wysłanego SMSa netto
sendAt LocalDateTime Data wysłania SMSa w formacie: ISO 8601

Pobieranie dostępnych numerów dla usługi

sms.getServiceNumbers(1676)

Przykładowa odpowiedź

PaginatedResponse(success=true, data=[NumberDTO(number=70908, value=0.5, valueGross=0.62, adult=true), NumberDTO(number=71908, value=1.0, valueGross=1.23, adult=true), NumberDTO(number=72998, value=2.0, valueGross=2.46, adult=true), NumberDTO(number=73908, value=3.0, valueGross=3.69, adult=true), NumberDTO(number=75908, value=5.0, valueGross=6.15, adult=true), NumberDTO(number=76908, value=6.0, valueGross=7.38, adult=true), NumberDTO(number=79908, value=9.0, valueGross=11.07, adult=true), NumberDTO(number=91998, value=19.0, valueGross=23.37, adult=true), NumberDTO(number=92598, value=25.0, valueGross=30.75, adult=true)], pagination=Pagination(total=9, count=9, nextPage=null, totalPages=1, currentPage=1, prevPage=null, links=Links(nextPage=null, prevPage=null)), errors=null)

getServiceNumbers(serviceId: Int, page: Int, limit: Int) → PaginatedResponse<Set<NumberDTO>>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
serviceId Int Tak Id usługi
page Int Nie Strona
limit Int Nie Limit obiektów na strone

Opis obiektu

Nazwa Typ Opis
number Int Numer SMSa
value Double Kwota netto
valueGross Double Kwota brutto
adult Boolean Czy jest 18+

Pobieranie informacji o pojedyńcznym numerze usługi

sms.getNumberDetails(7055, 1676)

Przykładowa odpowiedź

Response(success=true, data=NumberDTO(number=70908, value=0.5, valueGross=0.62, adult=true), errors=null)

getServiceNumbersDetails(serviceId: Int, number: Long) → Response<NumberDTO>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
serviceId Int Tak Id usługi
number Int Tak Numer

Opis odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
number Int Numer SMSa
value Double Kwota netto
valueGross Double Kwota brutto
adult Boolean Czy jest 18+

Pobieranie wszystkich dostępnych numerów

sms.getNumbers()

Przykładowa odpowiedź

PaginatedResponse(success=true, data=[NumberDTO(number=7055, value=0.5, valueGross=0.62, adult=false), NumberDTO(number=7255, value=2.0, valueGross=2.46, adult=false), NumberDTO(number=7136, value=1.0, valueGross=1.23, adult=false), NumberDTO(number=7355, value=3.0, valueGross=3.69, adult=false), NumberDTO(number=7455, value=4.0, valueGross=4.92, adult=false), NumberDTO(number=7555, value=5.0, valueGross=6.15, adult=false), NumberDTO(number=7636, value=6.0, valueGross=7.38, adult=false), NumberDTO(number=77464, value=7.0, valueGross=8.61, adult=false), NumberDTO(number=78464, value=8.0, valueGross=9.84, adult=false), NumberDTO(number=7936, value=9.0, valueGross=11.07, adult=false), NumberDTO(number=91055, value=10.0, valueGross=12.3, adult=false), NumberDTO(number=91155, value=11.0, valueGross=13.53, adult=false), NumberDTO(number=91455, value=14.0, valueGross=17.22, adult=false), NumberDTO(number=91664, value=16.0, valueGross=19.68, adult=false), NumberDTO(number=91955, value=19.0, valueGross=23.37, adult=false)], pagination=Pagination(total=26, count=15, nextPage=null, totalPages=2, currentPage=1, prevPage=null, links=Links(nextPage=https://api.simpay.pl/sms/numbers?page=2, prevPage=null)), errors=null)

getNumbers(page: Int, limit: Int) → PaginatedResponse<Set<NumberDTO>>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
page Int Nie Strona
limit Int Nie Limit obiektów na strone

Opis odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
number Int Numer SMSa
value Double Kwota netto
valueGross Double Kwota brutto
adult Boolean Czy jest 18+

Pobieranie pojedyńczego numeru sms

getNumberDetails(number: Long) → Response<NumberDTO>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
number Long Tak Numer

Opis odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
number Int Numer SMSa
value Double Kwota netto
valueGross Double Kwota brutto
adult Boolean Czy jest 18+

Weryfikacja poprawności kodu

sms.verifyCode(1636, 'AF4CXF')

Przykładowa odpowiedź w przypadku nowego kodu

Response(success=true, data=CodeVerifyDTO(used=true, code=63D9C7, test=true, from=123123123, number=7055, value=0.5, usedAt=2021-11-08T00:56), errors=null)

Przykładowa odpowiedź w przypadku użytego kodu

Response(success=true, data=CodeVerifyDTO(used=true, code=63D9C7, test=true, from=123123123, number=7055, value=0.5, usedAt=null), errors=null)

verifyCode(serviceId: Int, code: String, number: Long) -> Response<CodeVerifyDTO>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany Opis
serviceId Int Tak Id usługi
code String Tak Kod zwrotny z SMSa
number Int Nie Numer na jaki miał zostać wysłany SMS

Opis odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
used Boolean Czy SMS został wykorzystany
code String Kod zwrotny z SMSa
test Boolean Czy testowy SMS
from Int Numer z jakiego wysłano SMSa
number Int Numer na jaki wysłano SMSa
value Int Kwota netto kosztu SMSa
usedAt LocalDateTime Data kiedy wykorzystano SMSa w formacie: ISO 8601, dostępne tylko w przypadku gdy used jest równe true

Modele

Znajdziesz tutaj modele typów, statusów itd. do usług SMS

Status usługi

Nazwa Opis ServiceStatus
service_new Nowa (do zweryfikowania) NEW
service_active Aktywna ACTIVE
service_blocked Zablokowana BLOCKED
service_deleted Usunięta DELETED
service_second_verify Ponowna weryfikacja SECOND_VERIFY
service_rejected Odrzucona REJECTED
service_verify Weryfikacja VERIFY
service_ongoing_registration W trakcie rejestracji ONGOING_REGISTRATION

Typ usługi

Nazwa Opis SmsServiceType
ONE_TIME_CODE Kod jednorazowy ONE_TIME_CODE
CODE_PACK Paczka kodów CODE_PACK
API_URL API API_URL

SMSXML

val simpay = Simpay("0b4dca15", "3eea38f407073ff0abff956b57d71783", "testKey")
val smsXml = simpay.smsXml

SmsXml(hashingKey: String) → SmsXml

SMS Api XML pozwala kontrolować cały proces otrzymania sms’a oraz wysyłki kodu po stronie serwisu partnera. Partner przygotowuje link URL zgodnie z opisaną specyfikacją SimPay. W momencie złożenia przez użytkownika zamówienia (wysłanie wiadomości SMS), nasz system odpytuje URL podany przez partnera oraz pobiera kod bezpośrednio.

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
hashKey String Tak Klucz do tworzenia sygnatury znajdujący się w panelu klienta w usłudze

Odbieranie informacji o SMS

// Funkcja sprawdzająca występowanie wymaganych paramterów
smsXml.checkParameters(map: Map<String, Any>)

// Funkcja odpowiedzialna za odbieranie informacji o SMS
val smsValue = smsXml.getSmsValue("7455")

//Generowanie kodu do zwrotu
val code = smsXml.generateCode()
val xml = smsXml.generateXml(code)

DirectBilling

val simpay = Simpay("0b4dca15", "3eea38f407073ff0abff956b57d71783")
val directBilling = simpay.directBilling

Simpay(apikey: String, apiPassword: String, hashingKey: String = "") → Simpay

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
apiKey String Tak Klucz API z panelu klienta
apiPassword String Tak Hasło API z panelu Klienta

directbilling → DirectBilling

Dostepne metody w obiekcie sms

Nazwa Opis
getServiceList Pobieranie listy usług
getServiceDetails Pobieranie informacji o usłudze
calculateCommission Kalkulacja prowizji
getTransactions Pobieranie listy transakcji
getTransactionDetails Pobieranie informacji o transakcji
generateTransaction Generowanie transakcji

Pobieranie listy usług

directbilling.getServiceList()

Przykładowa odpowiedź

PaginatedResponse(success=true, data=[DirectBillingServiceDTO(id=1, name=Testowa usługa, suffix=TEST1, status=REJECTED, createdAt=2021-10-01T12:57:18), DirectBillingServiceDTO(id=2, name=Testowa usługa, suffix=TEST2, status=ACTIVE, createdAt=2021-10-01T13:57:18), DirectBillingServiceDTO(id=3, name=Testowa usługa, suffix=TEST3, status=ACTIVE, createdAt=2021-10-01T14:57:18)], pagination=Pagination(total=3, count=3, nextPage=null, totalPages=1, currentPage=1, prevPage=null, links=Links(nextPage=null, prevPage=null)), errors=null)

getServiceList(page: Int, limit: Int) → PaginatedResponse<Set<DirectBillingServiceDTO>>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
page Int Nie Numer strony
limit Int Nie Limit obiektów na strone

Opis odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
id Int Id usługi
name String Nazwa usługi
suffix String Suffix usługi
status ServiceStatus Status usługi, po więcej informacji sprawdź Modele
createdAt LocalDateTime Data utworzenia usługi w formacie: ISO 8601

Pobieranie informacji o usłudze

directbilling.getServiceDetails(139)

Przykładowa odpowiedź

Response(success=true, data=DirectBillingServiceDetailsDTO(id=139, name=test.pl, suffix=test, status=ACTIVE, api=Api(complete=https://test.pl/wallet, failure=https://test.pl/wallet), providers=Providers(tMobile=true, orange=true, play=true, plus=true), commissionsPercents=CommissionsPercents(tMobile=CommissionPercent(commission0=60, commission9=60, commission25=60), orange=CommissionPercent(commission0=67, commission9=67, commission25=70), play=CommissionPercent(commission0=55, commission9=65, commission25=70), plus=CommissionPercent(commission0=50, commission9=50, commission25=60)), maxValues=OperatorMaxValues(tMobile=250, orange=300, play=600, plus=400), createdAt=2020-11-25T01:45:28), errors=null)

getServiceDetails(serviceId: Int) → Response<DirectBillingServiceDetailsDTO?>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
serviceId Int Nie Id usługi

Opis odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
id Int Id usługi
name String Nazwa usługi
suffix String Suffix usługi
status String Status usługi, po więcej informacji sprawdź Modele
api.complete String Przekierowanie w przypadku powodzenia transakcji
api.failure String Przekierowanie w przypadku niepowodzenia transakcji
providers.tMobile boolean Dostępność operatora T-Mobile
providers.orange boolean Dostępność operatora Orange
providers.play boolean Dostępność operatora Play
providers.plus boolean Dostępność operatora Plus
commissionsPercents.tMobile.commission0 String Prowizja dla partnera w % operatora T-Mobile od kwota 0.01 zł do 8.99 zł
commissionsPercents.tMobile.commission9 String Prowizja dla partnera w % operatora T-Mobile od kwota 9.00 zł do 24,99 zł
commissionsPercents.tMobile.commission25 String Prowizja dla partnera w % operatora T-Mobile od kwota 25.00 zł do maksymalnej kwoty
commissionsPercents.orange.commission9 String Prowizja dla partnera w % operatora Orange od kwota 0.01 zł do 8.99 zł
commissionsPercents.orange.commission25 String Prowizja dla partnera w % operatora Orange od kwota 9.00 zł do 24,99 zł
commissionsPercents.orange.commission0 String Prowizja dla partnera w % operatora Orange od kwota 25.00 zł do maksymalnej kwoty
commissionsPercents.play.commission0 String Prowizja dla partnera w % operatora Play od kwota 0.01 zł do 8.99 zł
commissionsPercents.play.commission9 String Prowizja dla partnera w % operatora Play od kwota 9.00 zł do 24,99 zł
commissionsPercents.play.commission25 String Prowizja dla partnera w % operatora Play od kwota 25.00 zł do maksymalnej kwoty
commissionsPercents.plus.commission0 String Prowizja dla partnera w % operatora Plus od kwota 0.01 zł do 8.99 zł
commissionsPercents.plus.commission9 String Prowizja dla partnera w % operatora Plus od kwota 9.00 zł do 24,99 zł
commissionsPercents.plus.commission25 String Prowizja dla partnera w % operatora Plus od kwota 25.00 zł do maksymalnej kwoty
maxValues.tMobile String Maksymalna kwota pojedyńcznej transakcji dla operatora T-Mobile
maxValues.orange String Maksymalna kwota pojedyńcznej transakcji dla operatora Orange
maxValues.play String Maksymalna kwota pojedyńcznej transakcji dla operatora Play
maxValues.plus String Maksymalna kwota pojedyńcznej transakcji dla operatora Plus
createdAt LocalDateTime Data utworzenia usługi w formacie: ISO 8601

Kalkulacja prowizji

directBilling.calculateCommission(139, 2.0)

Opis Parametrów

Nazwa Typ Wymagany Opis
amount Double Tak Kwota jaką chcemy otrzymać “na czysto”

Przykładowa odpowiedź

Response(success=true, data=CommissionsValuesDTO(orange=CommissionValue(netValue=285.72, grossValue=351.44), play=CommissionValue(netValue=285.72, grossValue=351.44), tMobile=CommissionValue(netValue=333.34, grossValue=410.01), plus=CommissionValue(netValue=333.34, grossValue=410.01)), errors=null)

Opis odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
orange.net Double Kwota netto
orange.gross Double Kwota brutto
play.net Double Kwota netto
play.gross Double Kwota brutto
tMobile.net Double Kwota netto
tMobile.gross Double Kwota brutto
plus.net Double Kwota netto
plus.gross Double Kwota brutto

Pobieranie listy transakcji

directbilling.getTransactions(139)

Przykładowa odpowiedź

PaginatedResponse(success=true, data=[DirectBillingTransactionsDTO(id=552098, status=ERROR, value=0.34, netValue=0.24, operator=ORANGE, createdAt=2021-10-20T00:34:47, updatedAt=2021-10-19T22:34:47), DirectBillingTransactionsDTO(id=552097, status=NEW, value=0.34, netValue=0.24, operator=ORANGE, createdAt=2021-10-20T00:34:14, updatedAt=2021-10-19T22:34:14), DirectBillingTransactionsDTO(id=552096, status=NEW, value=0.34, netValue=0.24, operator=ORANGE, createdAt=2021-10-20T00:33:53, updatedAt=2021-10-19T22:33:53), DirectBillingTransactionsDTO(id=548852, status=CONFIRMED, value=34.46, netValue=24.12, operator=ORANGE, createdAt=2021-10-05T20:50:25, updatedAt=2021-10-05T18:50:25), DirectBillingTransactionsDTO(id=548851, status=CONFIRMED, value=34.46, netValue=24.12, operator=ORANGE, createdAt=2021-10-05T20:48:26, updatedAt=2021-10-05T18:48:26), DirectBillingTransactionsDTO(id=544659, status=CONFIRMED, value=13.41, netValue=6.7, operator=PLUS, createdAt=2021-09-17T20:55:52, updatedAt=2021-09-17T18:55:53), DirectBillingTransactionsDTO(id=544508, status=CONFIRMED, value=13.41, netValue=8.04, operator=T_MOBILE, createdAt=2021-09-17T10:31:17, updatedAt=2021-09-17T08:31:17), DirectBillingTransactionsDTO(id=448984, status=REJECTED, value=13.41, netValue=6.7, operator=PLUS, createdAt=2021-01-19T21:08:56, updatedAt=2021-01-22T20:48:11), DirectBillingTransactionsDTO(id=448931, status=REJECTED, value=13.41, netValue=8.98, operator=ORANGE, createdAt=2021-01-19T19:14:35, updatedAt=2021-01-22T18:48:11)], pagination=Pagination(total=9, count=9, nextPage=null, totalPages=1, currentPage=1, prevPage=null, links=Links(nextPage=null, prevPage=null)), errors=null)

getTransactions(serviceId: Int, page: Int, limit: Int) → PaginatedResponse<Set<DirectBillingTransactionsDTO>>?

Opis odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
id Int Id transakcji
status TransactionStatus Status transakcji, więcej informacji zobacz w Modelach
value Double Kwota transakcji
netValue Double Kwota transakcji netto
operator Operator Operator, listę operatorów zobacz w Modelach
createdAt LocalDateTime Data utworzenia transakcji w formacie: ISO 8601
updatedAt LocalDateTime Data aktualizacji transakcji w formacie: ISO 8601

Pobieranie informacji o transakcji

directbilling.getTransactionDetails(139, 552097)

Przykładowa odpowiedź

Response(success=true, data=DirectBillingTransactionDetailsDTO(id=1, status=CONFIRMED, phoneNumber=null, value=16.67, netValue=10.0, operator=T_MOBILE, notification=Notification(isSend=false, lastSendAt=1970-01-01T00:00, count=0), createdAt=2021-09-17T12:01:50, updatedAt=2021-09-17T10:01:50), errors=null)

getTransactionDetails(serviceId: Int, transactionId: Int) → Response<DirectBillingTransactionDetailsDTO>?

Opis odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
id Int Id transakcji
status String Status transakcji, więcej informacji zobacz w Modelach
phoneNumber String/null Numer telefonu, który został wymuszony przy generowaniu transakcji
control String Status transakcji, więcej informacji zobacz w Modelach
value Double Kwota transakcji
netValue Double Kwota transakcji netto
operator String Operator, listę operatorów zobacz w Modelach
notify Notification Obiekt z informacjami dotyczącymi notyfikacji serwera, zobacz poniżej
notification.isSend boolean Informacja czy powiadomienie zostało wysłane
notification.lastSendAt LocalDateTime Data wysłania ostatniego powiadomienia w formacie: ISO 8601
notification.count Int Ilość wysłanych powiadomień
createdAt LocalDateTime Data utworzenia transakcji w formacie: ISO 8601
updatedAt LocalDateTime Data aktualizacji transakcji w formacie: ISO 8601

Generowanie transakcji

val request = GenerateTransactionRequest(2.0, "", " ", "", RedirectURL("", ""), "")
directBilling.generateTransaction(1636, request)

Przykładowa odpowiedź

Response(success=true, data=DirectBillingGenerateTransactionDTO(transactionId=1d87a1b3-18f8-4146-bcb1-c0c9f293b04f, redirectUrl=https://db.simpay.pl/1d87a1b3-18f8-4146-bcb1-c0c9f293b04f), errors=null)

generateTransaction(serviceId: Int, request: GenerateTransactionRequest) → Response<DirectBillingGenerateTransactionDTO>?

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
serviceId Int Tak Id usługi
request GenerateTransactionRequest Tak Obiekt żadania

Opis metod dostępnych w obiekcie

Nazwa Typ Wymagany Opis
Sign(key: String) Metoda podpisująca żądanie na podstawie wszystkich parametrów
SignWithAmountAndControl(key: String) Metoda podpisująca żądanie na podstawie wartości Amount oraz Control

Typy kwoty

Nazwa Opis
“net” Typ kwoty transakcji netto
“gross” Typ kwoty transakcji brutto
“required” Typ kwoty transakcji kwota wymagana netto

Opis obiektu

Nazwa Typ Opis
transactionId String UUID transakcji
redirectUrl String Adres na jaki należy przekierować klienta

Po wygenerowaniu transakcji użytkownika należy przekierować na url podany w odpowiedzi, można go pobrać z obiektu pod kluczem redirectUrl lub funkcją generateTransaction?.data?.redirectUrl. Dostępna jest jeszcze fukncja generateTransaction?.data?.transactionId do pobrania Id wygenerowanej transakcji.

Odbieranie informacji o transakcji

Obiekt jaki zostanie przesłany do serwisu partnera

{
  "id": 1111,
  "service_id": 1,
  "status": "transaction_db_payed",
  "values": {
    "net": 11.07,
    "gross": 11.07,
    "partner": 11.07
  },
  "returns": {
    "complete": "https://www.simpay.pl",
    "failure": "https://www.simpay.pl"
  },
  "control": "test",
  "number_from": "123123123",
  "provider": 1,
  "signature": "signature"
}

Opis parametrów

Nazwa Typ Wymagany? Opis
apiKey String Tak Api key z panelu klienta, dostępny w usłudze
payload String Tak Body zapytania przychodzącego

Opis przesłanego zapytania

Nazwa Typ Opis
id Int Id transakcji
service_id Int Id usługi
status String Status transakcji, więcej informacji zobacz w Modelach
values object Obiekt z kwotami transakcji
values[net] Double Kwota transakcji netto
values[gross] Double Kwota transakcji brutto
values[partner] Double Prowizja dla partnera z transakcji
returns object Obiekt z adresami URL przekierowań po transakcji
returns[complete] String Adres na jaki klient miał zostać przekierowany po prawidłowej transakcji
returns[failure] String Adres na jaki klient miał zostać przekierowany po nie prawidłowej transakcji
control String Pole control do wykorzystania przez partnera
number_from String Numer telefonu z jakiego została przeprowadzona transakcja
provider Int Operator płatności, zobacz więcej w Modele
signature String Sygnatura, automatycznie weryfikowana przez bibliotekę

Modele

Status usługi

Nazwa Opis ServiceStatus
service_db_new Nowa NEW
service_db_active Aktywna ACTIVE
service_db_rejected Odrzucona REJECTED
service_db_ongoing_registration W trakcie rejestracji ONGOING_REGISTRATION

Status transakcji

Nazwa Opis TransactionStatus
transaction_db_new Nowa NEW
transaction_db_payed Opłacona PAYED
transaction_db_confirmed Potwiedzona CONFIRMED
transaction_db_rejected Odrzucona REJECTED
transaction_db_canceled Anulowana CANCELED
transaction_db_generate_error Error ERROR

Provider

Nazwa Opis Operator
1 Orange ORANGE
2 Plus PLUS
3 Play PLAY
4 T-Mobile T_MOBILE

Bezpieczeństwo

Weryfikacja certyfikatu klienta

Powiadomienia z serwerów SimPay są podpisywane certyfikatem.

Przykład konfiguracji nginx z weryfikacją certyfikatu klienckiego na lokalizacji /notify

  # Tutaj wpisz fingerprint certyfikatu otrzymanego od SimPay
  set $simpay_fingerprint "13d4313b94469038cdbab1839559ae381309a79d";

  # Tutaj podmień ścieżkę na tą z certyfikatem otrzymanym od SimPay
  ssl_client_certificate /opt/simpay/ssl/ipn.simpay.pem;
  ssl_verify_client optional;
  ssl_verify_depth 2;

  location /notify {
    if ($ssl_client_verify != "SUCCESS") { return 403; }

    if ($ssl_client_fingerprint != $simpay_fingerprint) {
      return 403;
    }
  }

Certyfikat IPN SimPay

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICZjCCAe2gAwIBAgIUESmcYMAYfB5YTAGSqCyOay9OnZgwCgYIKoZIzj0EAwIw
czEmMCQGA1UEAwwdUGF5bWVudHMgU29sdXRpb25zIFJvb3QgQ0EgWDExJjAkBgNV
BAoMHVBheW1lbnRzIFNvbHV0aW9ucyBzcC4geiBvLm8uMRQwEgYDVQQHDAtLcmFz
bm9zaWVsYzELMAkGA1UEBhMCUEwwHhcNMjExMTExMTg0NzI5WhcNMzExMTA5MTg0
NzI5WjBzMSYwJAYDVQQDDB1QYXltZW50cyBTb2x1dGlvbnMgUm9vdCBDQSBYMTEm
MCQGA1UECgwdUGF5bWVudHMgU29sdXRpb25zIHNwLiB6IG8uby4xFDASBgNVBAcM
C0tyYXNub3NpZWxjMQswCQYDVQQGEwJQTDB2MBAGByqGSM49AgEGBSuBBAAiA2IA
BE371EkfU3OZJj6aUnv4JLfQ773ShbEooYxFc//DsWVi0rps0MUlpLuWpDN9tqdh
DJWQpdXq2Pam3nbzEr/klHeFRBBdI4ghWjs3GX+KxNUMMp0qVFNxZ+oBDdBkb7GD
s6NCMEAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYE
FMplUBx3+kPIl5fkMLREXv5DwQyvMAoGCCqGSM49BAMCA2cAMGQCMGLV6BCrVb/W
RjsFkmho+qVUa9mdm54dPDI4JZ5rb98BnU0xxSGpPwXc+odSgPox7QIwXP1vJztU
qPn0D9ZdNFSIg7wpppLwIfhniv3gy4khuI9PAuWF76rjs90+Ij/pR67n
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICWjCCAeGgAwIBAgIUcPa5Jqg71Be/IaLIlPy4XDLJJP8wCgYIKoZIzj0EAwIw
czEmMCQGA1UEAwwdUGF5bWVudHMgU29sdXRpb25zIFJvb3QgQ0EgWDExJjAkBgNV
BAoMHVBheW1lbnRzIFNvbHV0aW9ucyBzcC4geiBvLm8uMRQwEgYDVQQHDAtLcmFz
bm9zaWVsYzELMAkGA1UEBhMCUEwwHhcNMjExMTExMTk0OTUwWhcNMzExMTA5MTk0
OTUwWjBnMRowGAYDVQQDDBFTaW1wYXkgUm9vdCBDQSBYMTEmMCQGA1UECgwdUGF5
bWVudHMgU29sdXRpb25zIHNwLiB6IG8uby4xFDASBgNVBAcMC0tyYXNub3NpZWxj
MQswCQYDVQQGEwJQTDB2MBAGByqGSM49AgEGBSuBBAAiA2IABE9noXtjwMQ0IlDy
Anddos7JRYf3EcCbW8/ilHQcBxkE8828iTK+4bw1h8KYRzEfJRSZmZMlbH8AKPSC
oukSbSAnMMSu8vQ2QBQKwjjsxIttLv63HHBQ4c5k7C6WYm28C6NCMEAwDgYDVR0P
AQH/BAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFDPp5r7ojf5I/9pO
Z6uZKGAoJwS7MAoGCCqGSM49BAMCA2cAMGQCMCgFY0DWNkHPr1yV7inFuKPIKUBT
XzWc7F1vlcWszNuNJtyaxiSUsmysYxyxD0+QEwIwQ53zxnkppiw9+luTIZAxkchi
DoEV+E1e5GR8f4QaKCPIb4y9qp9dpWd9328sXvVP
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICCDCCAY2gAwIBAgIUUGkJrAO+6V0xrOcbZ5szLAix4bIwCgYIKoZIzj0EAwIw
ZzEaMBgGA1UEAwwRU2ltcGF5IFJvb3QgQ0EgWDExJjAkBgNVBAoMHVBheW1lbnRz
IFNvbHV0aW9ucyBzcC4geiBvLm8uMRQwEgYDVQQHDAtLcmFzbm9zaWVsYzELMAkG
A1UEBhMCUEwwHhcNMjIwMjA3MTk0MTU3WhcNMzIwMjA1MTk0MTU3WjBjMRYwFAYD
VQQDDA1TaW1wYXkgSVBOIFgxMSYwJAYDVQQKDB1QYXltZW50cyBTb2x1dGlvbnMg
c3AuIHogby5vLjEUMBIGA1UEBwwLS3Jhc25vc2llbGMxCzAJBgNVBAYTAlBMMHYw
EAYHKoZIzj0CAQYFK4EEACIDYgAEmFd9ZEds0KBVKuRsi50sO+B+NUJM2MRbXnTh
7kkStVk8XFIzOHWEhbppttB1RaOrPpIT/Ys/+/YXWAGTAvubuWYH2rDYFv8h54gU
VI8HGK81aVbQmv8ln5tug7rKKmKtMAoGCCqGSM49BAMCA2kAMGYCMQC7sy+9bFAU
ZWUWgI0KRFWSYTwdhOC4V84+Ea4PCvVPha26hMe9NqB1A1Vf3tInBWUCMQD0x33e
8jDjlCiXN0jDf+5gKsREQs9Q2pF6r+P7uzX26dT+OvOz6IfJlYS+SEXYHjU=
-----END CERTIFICATE-----

Adresy IP serwerów

Powiadomienia z serwerów SimPay wysyłane są z następujących adresów IP

LP IP
1 135.125.153.121