simpay-api (1.0.0)

Download OpenAPI specification:Download

SMS

Lista usług

Pobieranie listy dostępnych usług SMS na koncie

Authorizations:
bearerAuth

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": [
  ],
 • "pagination": {
  }
}

Pobieranie informacji o usłudze

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

Weryfikacja poprawności kodu

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

Request Body schema: application/json
required
One of
code
required
string (SmsCode) [ 6 .. 6 ] ^[A-Z0-9]{6}$

Kod z wiadomości SMS

number
required
integer (ServiceNumbers)
Enum: 7055 7155 7255 7355 7455 7555 7636 77464 78464 7936 91055 91155 91455 91664 91955 92055 92555

Numer do wysyłki wiadomości SMS

Responses

Request samples

Content type
application/json
Example
{
 • "code": "AB12D6",
 • "number": 7055
}

Response samples

Content type
application/json
Example
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

Pobieranie listy transakcji

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": [
  ],
 • "pagination": {
  }
}

Pobieranie informacji o transakcji

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

transactionId
required
integer

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

Pobieranie informacji o numerach dla usługi

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": [
  ],
 • "pagination": {
  }
}

Pobieranie informacji o numerze dla usługi

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

number
required
integer

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

Pobieranie wszystkich dostępnych numerów

Authorizations:
bearerAuth

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": [
  ],
 • "pagination": {
  }
}

Pobieranie numeru

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
number
required
integer

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

DirectBilling

Sygnatura

Obliczanie sygnatury przy odbieraniu notyfikacji

Sygnature generujemy za pomocą zestawienia ze sobą wszystkich odebranych parametrów (oprócz signature) do API w kolejności z dostępnej powyżej tabli oddzielając je seperatorem | i dodając na końcu klucz dostępny w panelu klienta w usłudze.
Hashowanie musi odbyć się za pomocą sha256.
Przykład:
dc261d4f-31ef-4728-bfd6-97bbe2a5ef0a|e14f8074|transaction_db_payed|11.07|13.67|5.00|https://www.simpay.pl/complete|https://www.simpay.pl/failure|test|123123123|1|klucz

Odbieranie informacji o transakcji Webhook

POST

Request Body schema: application/json
id
required
string <uuid> (TransactionId) = 36 characters ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]...

Id transakcji

serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

status
required
string (directbillingTransactionStatus)
Enum: "transaction_db_new" "transaction_db_confirmed" "transaction_db_payed" "transaction_db_rejected"

Status transakcji

required
object

Kwoty transakcji

object
control
string
number_from
required
string

Numer telefonu z jakiego została przeprowadzona transakcja

provider
required
integer
signature
required
string

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "id": "dc261d4f-31ef-4728-bfd6-97bbe2a5ef0a",
 • "serviceId": "e14f8074",
 • "status": "transaction_db_payed",
 • "values": {
  },
 • "returns": {},
 • "number_from": "48123123123",
 • "provider": 1,
 • "signature": "a3116cf4f1e960223c2cc3088bf387278b6675255209bdeaf96a2f316a2fadc1"
}

Response samples

Content type
text/plain
OK

Pobieranie listy usług

Authorizations:
bearerAuth

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": [
  ],
 • "pagination": {
  }
}

Pobieranie informacji o usłudze

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

Kalkulacja prowizji

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

query Parameters
amount
required
number <float>

Kwota jaką chcemy otrzymać “na czysto”

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

Pobieranie listy transakcji

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

query Parameters
filter[status]
string (directbillingTransactionStatus)
Enum: "transaction_db_new" "transaction_db_confirmed" "transaction_db_payed" "transaction_db_rejected"

Status transakcji

filter[phoneNumber]
string
Example: filter[phoneNumber]=48123123123

Numer telefonu z jakiego została przeprowadzona trasnakcja

filter[control]
string

Pole kontrolne z systemu partnera

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": [
  ],
 • "pagination": {
  }
}

Generowanie transakcji

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

Request Body schema: application/json
One of
amount
required
number <float>

Kwota transakcji

amountType
string
Default: "gross"
Enum: "required" "net" "gross"

Typ kwoty transakcji

 • required - ryczałtowa kwota jaką chce uzykać partner, końcowa kwota do zapłaty będzie widoczna na bramce i zależna od operatora
 • net - kwota netto
 • gross - kwota brutto
description
string <= 128

Opis transakcji widoczny na bramce płatniczej

control
string <= 128

Parametr do wykorzystania przez partnera w celu np. identyfikacji transakcji

object

Adresy URL do przekierowania klienta po transakcji

phoneNumber
string

Wymuszony numer telefonu

steamid
string <steamId64>

Opcjonalne pole ( steamid64 )

Responses

Request samples

Content type
application/json
Example
{}

Response samples

Content type
application/json
{}

Pobieranie informacji o transakcji

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

transactionId
required
string <uuid> (TransactionId) = 36 characters ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]...

Id transakcji

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

Płatności online

Sygnatura

Obliczanie sygnatury przy odbieraniu notyfikacji

Sygnature generujemy za pomocą zestawienia ze sobą wszystkich odebranych parametrów (oprócz signature) do API w kolejności z dostępnej powyżej tabli oddzielając je seperatorem | i dodając na końcu klucz dostępny w panelu klienta w usłudze.
Hashowanie musi odbyć się za pomocą sha256.
Przykład:
dc261d4f-31ef-4728-bfd6-97bbe2a5ef0a|e14f8074|transaction_paid|10|PLN|9.9|88643ada8857f25a1f391395f922f7db|blik|production|klucz

Odbieranie informacji o transakcji Webhook

POST

Request Body schema: application/json
id
required
string <uuid> (TransactionId) = 36 characters ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]...

Id transakcji

service_id
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

status
required
string (paymentTransactionStatus)
Enum: "transaction_new" "transaction_confirmed" "transaction_generated" "transaction_paid" "transaction_failed" "transaction_expired" "transaction_canceled"

Status transakcji

required
object

Obiekt rozliczeniowy

control
string

Pole do wykorzystania przez partnera

channel
required
string

Kanał płatności

environment
required
string
Enum: "production" "test"
signature
required
string

Sygnatura notyfikacji Przeczytaj jak wygenerować sygnature
Partner ma obowiązek weryfikować sygnaturę przy otrzymaniu powiadomienia, można też wykonać request do endpointu Pobieranie szczegółów transakcji

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "id": "dc261d4f-31ef-4728-bfd6-97bbe2a5ef0a",
 • "service_id": "e14f8074",
 • "status": "transaction_paid",
 • "amount": {
  },
 • "control": "88643ada8857f25a1f391395f922f7db",
 • "channel": "blik",
 • "environment": "production",
 • "signature": "a3116cf4f1e960223c2cc3088bf387278b6675255209bdeaf96a2f316a2fadc1"
}

Response samples

Content type
text/plain
OK

Pobieranie listy usług

Authorizations:
bearerAuth

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": [
  ],
 • "pagination": {
  }
}

Pobieranie szczegółów usługi

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}

Pobieranie listy kanałów dla usługi

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

Responses

Response samples

Content type
application/json
{}

Pobieranie listy transakcji

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": [
  ],
 • "pagination": {
  }
}

Generowanie transakcji

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

Request Body schema: application/json
amount
required
number <float> >= 1

Kwota transakcji

currency
string
Default: "PLN"

Waluta transakcji

description
string <= 64 characters

Opis transakcji nadany przez partnera, prezentowany na bramce płatności

control
string <= 255 characters

Pole do wykorzystania przez partnera

object or null

Obiekt podstawowych informacji o płacącym

object or null (paymentCustomerFull)
object or null (paymentCustomerFull)
Array of objects or null (paymentCartItem)
object or null
directChannel
string

W tym polu można przesłać Id kanału, wtedy płacący zostanie przekierowany od razu na stronę podanego kanału np. przy podaniu blik zostanie przekierowany od razu na bramkę płatności BLIK

channels
Array of strings or null

Tablica z Id kanałów płatności, które zostaną wyświetlone płacącemu na bramce po przekierowaniu na url transakcji
Listę dostępnych kanałów wraz z ich Id możemy uzyskać tutaj Pobieranie listy kanałów dla usługi

object or null

Obiekt w którym możemy zdefiniować które typu kanłów mają być dostępne na bramce płatności

referer
string [ 6 .. 64 ] characters

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
 • "amount": 1,
 • "currency": "PLN",
 • "description": "string",
 • "control": "string",
 • "customer": {},
 • "billing": {
  },
 • "shipping": {
  },
 • "cart": [
  ],
 • "returns": {
  },
 • "directChannel": "string",
 • "channels": [
  ],
 • "channelTypes": {
  },
 • "referer": "string"
}

Response samples

Content type
application/json
{}

Pobieranie szczegółów transakcji

Authorizations:
bearerAuth
path Parameters
serviceId
required
string (ServiceId) = 8 characters ^[0-9a-f]{8}$

Id usługi

transactionId
required
string <uuid> (TransactionId) = 36 characters ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]...

Id transakcji

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
 • "success": true,
 • "data": {
  }
}